روغن کمپرسور هوا

روغن کمپرسور هوا ( Air compressor oil) روغن ها و روان کننده ها برای کمپرسورهای هوا آیا از روغن مناسبی استفاده می کنید، یعنی روغن کمپرسور؟ روان کننده ها، به ویژه روغن های کمپرسورهایی که برای مصارف صنعتی طراحی شده اند، به طور خاص برای نوع کمپرسور و الزامات مربوطه تولید و آزمایش می شوند. […]