بلوئر(دمنده)

بلوئر(دمنده)

بلوئر هوا (دمنده) صنایع نیاز های فراوانی در زمینه انتقال و فشرده سازی سیالات گازی در فشار متوسط را دارا می باشند. تامین فشار مورد

ادامه مطلب »