بلوئر ارزن Aerzen

AERZENER MASCHINENFABRIK GMBH از سال 1864 ما ماشین آلات با کارایی بالا را برای صنعت طراحی می کنیم ما اولین دمنده جابجایی مثبت اروپا را در سال 1868 معرفی کردیم. از آن زمان به یک بازیگر جهانی تبدیل شده ایم. دلایلی وجود دارد که چرا ما نیز یک شرکت خانوادگی باقی مانده ایم. قابلیت اطمینان، دانش فنی، خدمات کارآمد – اینها فضیلت هایی هستند که طی سال ها به تضمین موفقیت ما در بازار جهانی کمک کردند. هدف ما بازتعریف کیفیت است. ما خوشحالیم که به شرکت ما علاقه نشان داده اید. Aerzener Maschinenfabrik در آینده نیز یک شرکت خانوادگی باقی خواهد ماند. این تنها زمانی امکان پذیر است که مبنایی محکم برای سود تعیین شود. این تنها راه برای اعطای استقلال و توانایی تصمیم گیری به شرکت ما است. کسب سهم بیشتر در بازار و کاهش هزینه های قابل اجتناب از مهمترین اهداف ما خواهد بود. گسترش جهانی با حفظ شرکت مادر در Aerzen، گسترش دامنه محصول، منطقه و مشخصات محصول مبتنی بر تقاضا و همچنین تسخیر بخش‌های جدید بازار، محورهای اصلی استراتژی رشد ما هستند. در تجارت استراتژیک و عملیاتی، گروه AERZEN در چارچوب مقررات مسئولیت اجتماعی شرکت / CSR به مسئولیت در اقتصاد، قانون و اخلاق عمل می کند.

کیفیت