کمپرسور سانتریفیوژ

کمپرسور گریز از مرکز

کمپرسور گریز از مرکز (به انگلیسی: Centrifugal compressor) نوعی از کمپرسورهای دینامیک است. در این نوع کمپرسور با استفاده از نیروی گریز از مرکز مقدار فشار سیال طی عبور از ایمپلر افزایش می‌یابد. بعد از ایمپلر سیال وارد پخش کننده می‌شود و با کاهش سرعت سیال فشار استاتیک آن افزایش می‌یابد، در ادامه سیال وارد جمع کننده می‌شود که مقطع آن می‌تواند دایروی، بیضوی یا مستطیلی باشد.

کمپرسورهای سانتریفیوژ (شعاعی) در انواع تک‌طبقه، چند طبقه، گیربکسی و … ساخته می‌شود.

کارشناسان این گروه با تجربه‌ی چندین‌ساله در زمینه‌ی ساخت و تست انواع این کمپرسورها، توانایی انواع مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌ی ساخت، تست و تأمین این نوع کمپرسورها و قطعات آن‌ را دارند.

قسمت‌های اصلی کمپرسور گریز از مرکز

ورودی

پروانه

پخش کننده

جمع کننده

انواع کمپرسور گریز از مرکز

گیربکسی

تک محوره