کمپرسور جابجایی مثبت

یک کمپرسور جابجایی (Displacement compressor) دارای این خصوصیت است که حجم معینی از گاز یا هوا را محصور می‌کند و سپس با کاهش دادن منطقه حجم محصور شده، فشار را افزایش می‌دهد. یک پمپ دوچرخه ساده‌ترین نوع یک کمپرسور جابجایی است، که در این نوع پمپ، هوا وارد سیلندر می‌شود و توسط پیستون متحرکی فشرده می‌شود. کمپرسور پیستونی دارای اصل عملکردی مشابهی است با یک پیستون، این کمپرسور دارای پیستونی است که در آن یک میله اتصال و یک میل لنگ چرخشی باعث عقب و جلو رفتن آن می‌شود. اگر برای فشردن هوا فقط یک طرف پیستون استفاده شود، پیستون یکطرفه نامیده می‌شود. اگر هر دو طرف بالا و پایین مورد استفاده قرار گیرد، کمپرسور دو طرفه نامیده می‌شود. تفاوت بین فشار در قسمت ورودی و قسمت خروجی به عنوان اندازه‌ای از کار کمپرسور است. نسبت فشار، رابطه بین فشار مطلق در قسمت‌های ورودی و خروجی است؛ بنابراین ماشینی که هوایی تحت فشار اتمسفر را تا ۷ bar فشرده می‌سازد دارای کاری با نسبت فشار ۱=۸ / (۷+۱) است.

Displacement compressor:

سیستمی است که با جابجایی پیوند مکانیکی باعث کاهش حجم هوا می شود (از آنجا که کاهش حجم به دلیل پیستون در ترمودینامیک به عنوان جابجایی مثبت پیستون در نظر گرفته می شود).

به عبارت دیگر:

یک کمپرسور جابجایی مثبت آن است که با کشیدن حجم گسسته گاز از ورودی آن و سپس مجبور کردن آن گاز از طریق خروجی کمپرسور عمل می کند. افزایش فشار گاز ، حداقل تا حدی ناشی از پمپاژ کمپرسور با سرعت جریان جرمی است که با فشار و چگالی کمتر ورودی نمی تواند از خروجی عبور کند. کمپرسورهای جابجایی مثبت حجم هوای داخل محفظه را جذب کرده و جذب می کنند. سپس حجم اتاق را کاهش می دهند تا هوا فشرده شود. کمپرسورهای پیستونی پیستونی ، کمپرسورهای روتاری ، کمپرسورهای روتاری و کمپرسورهای اسکرول همه کمپرسورهای جابجایی مثبت هستند