پارس بلوئر
پارس بلوئر
پارس بلوئر۳
پارس بلوئر
پارس بلوئر۴
پارس بلوئر
پارس بلوئر۱
پارس بلوئر
پارس بلوئر
پارس بلوئر۲

دیفیوزر های هوادهی | Air Diffuser

دیفیوزر هوادهی حباب ریز/ حباب درشت لوله ای (تیوبی) ، دیسکی (بشقابی) و پلیتی

وکیوم آسیا به منظور تامین تجهیزات لازم جهت تصفیه ‌خانه‌ های فاضلاب شهری و صنعتی اقدام به واردات و فروش عمده دیفیوزرهای حباب ریز و حباب درشت دیسکی، لوله ای و پلیتی از شرکت‌های معتبر سازنده خارجی از جمله Ecologix, Aquaflex, Jager وSupratec نموده است. در ذیل به مشخصات فنی و اطلاعات لازم جهت انتخاب دیفیوزر اشاره شده است.
وکیوم آسیا آماده انجام خدمات مشاوره و طراحی سیستم‌های هوادهی انواع تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی می‌باشد. همچنین جهت نصب و راه‌اندازی سیستم‌های هوادهی شرکت وکیوم آسیا آماده همکاری می‌باشد.

نکات مهمی که شرکت وکیوم آسیا در مورد طراحی سیستم هوادهی عمقی توصیه می‌نماید:

  1. محاسبات تعداد دیفیوزر بر اساس میزان ظرفیت هوای بلوئر انجام شود. لازم به ذکر است ظرفیت بلوئر نیز بسته به میزان آلودگی فاضلاب و نوع فرآیند تصفیه محاسبه می‌شود.
  2. جهت محاسبه تعداد دیفیوزر مورد نیاز برای میزان مشخص دبی هوا، از ظرفیت دیفیوزر در محدوده بهینه جداول زیر استفاده شود.
  3. ظرفیت حداکثر دیفیوزر صرفا به مدت ۱۵ دقیقه در شبانه روز مجاز می‌باشد و فقط جهت شستشوی دیفیوزرها استفاده می‌شود.
  4. هر چقدر عمق نصب دیفیوزر بیشتَر باشد به عبارت دیگر عمق مخازن فاضلاب بیشتر باشد راندمان انتقال اکسیژن بیشتر خواهد بود.
  5. در محاسبات فشار بلوئر، افت فشار دیفیوزر حدود ۵۰ میلی‌بار در نظر گرفته شود.
  6. در سیستم لوله‌کشی دقت شود هوا به طور یکنواخت بین همه دیفیوزرها توزیع گردد.

جدول های مشخصات فنی دیفیوزر

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Ecologix آمریکا-تایوان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

۶ m3/h

۲ ~ ۳ m3/h

EPDM/Silicon

۹٫۵″(۲۴۰mm)

Ecoflex-235CV

۱۲ m3/h

۴ ~ ۶ m3/h

EPDM/Silicon

۱۲٫۵″(۳۲۰mm)

Ecoflex-316CV

۱۵ m3/h

۶ ~ ۸ m3/h

EPDM/Silicon

۱۴″(۳۵۵mm)

Ecoflex-350CV

۳۰ m3/h

۱۰ ~ ۱۵ m3/h

EPDM/Silicon

۲۰″(۵۲۰mm)

Ecoflex-520CV

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز تیوبی(لوله ای) ساخت شرکت Ecologix آمریکا-تایوان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

۶ m3/h

۲ ~ ۳ m3/h

EPDM/Silicon

۶۸mm×۳۰۰mm

Hyotube 7-250F

۱۲ m3/h

۳ ~ ۶ m3/h

EPDM/Silicon

۶۸mm×۵۵۰mm

Hyotube 7-500F

۱۸ m3/h

۶ ~ ۹ m3/h

EPDM/Silicon

۶۸mm×۸۰۰mm

Hyotube 7-750F

۲۴ m3/h

۸ ~ ۱۲ m3/h

EPDM/Silicon

۶۸mm×۱۰۵۰mm

Hyotube 7-1000F

۱۲ m3/h

۳ ~ ۶ m3/h

EPDM/Silicon

۹۵mm×۳۰۰mm

Hyotube 9-250F

۱۸ m3/h

۶~ ۹ m3/h

EPDM/Silicon

۹۵mm×۳۰۰mm

Hyotube 9-500F

۲۴ m3/h

۱۰ ~ ۱۴ m3/h

EPDM/Silicon

۹۵mm×۳۰۰mm

Hyotube 9-750F

۳۰ m3/h

۱۵ ~ ۱۸ m3/h

EPDM/Silicon

۹۵mm×۳۰۰mm

Hyotube 9-1000F

۳۵ m3/h

۱۵ ~ ۱۸ m3/h

EPDM/Silicon

۶۸mm×۱۳۰۰mm

Hyotube 4-46F/pair

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

(Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

۱۱٫۴ m3/h

۲ ~ ۱۰ m3/h

EPDM/Silicon

۹″(۲۷۰mm)

ADD230

۱۴٫۳ m3/h

۲ ~ ۱۲ m3/h

EPDM/Silicon

۱۲″(۳۴۰mm)

ADD300

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز تیوبی (لوله ای) ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

۹٫۶ m3/h

۲ ~۸ m3/h

EPDM/Silicon

۶۵mm×۵۶۰mm

ATD 63-500

۱۲ m3/h

۲ ~ ۱۰ m3/h

EPDM/Silicon

۶۵mm×۸۱۰mm

ATD 63-750

۱۳ m3/h

۲ ~۱۲ m3/h

EPDM/Silicon

۶۵mm×۱۰۶۰mm

ATD 63-1000

۱۳٫۲ m3/h

۲ ~ ۱۲ m3/h

EPDM/Silicon

۹۳mm×۵۶۰mm

ATD 90-500

۱۵ m3/h

۲ ~۱۴ m3/h

EPDM/Silicon

۹۳mm×۸۱۰mm

ATD 90-750

۱۷ m3/h

۲ ~ ۱۶ m3/h

EPDM/Silicon

۹۳mm×۱۰۶۰mm

ATD 90-1000

۲۸ m3/h

۲ ~ ۲۴ m3/h

EPDM/Silicon

۶۵mm×۲۲۰۰mm

ATSS (Grommed)

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز پلیتی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

۱۷٫۸ m3/h

۲ ~۱۶ m3/h

EPDM/Silicon

۱۷۰mm×۶۷۰mm

ATD 650 Plate

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Jager آلمان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

۱۰ m3/h

۲ ~ ۶ m3/h

EPDM/Silicon

۹″(۲۷۰mm)

HD 270

۱۵ m3/h

۵ ~ ۱۲ m3/h

EPDM/Silicon

۱۲″(۳۴۰mm)

HD 340

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Supratec آلمان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

۸ m3/h

۲٫۵ ~ ۵٫۵m3/h

EPDM/Silicon

۹″(۲۷۰mm)

Oxiflex – MT235

۱۰ m3/h

۳ ~ ۷ m3/h

EPDM/Silicon

۱۲″(۳۴۰mm)

Oxiflex – ،MT300

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت دیسکی ساخت شرکت Ecologix آمریکا-تایوان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

۱۳٫۵ m3/h

۳٫۵ ~ ۸٫۵ m3/h

EPDM/Silicon

۳″(۸۴mm)

SnapCap

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت دیسکی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

۲۸ m3/h

۲ ~ ۲۵ m3/h

EPDM/Silicon

۳″(۸۰mm)

ADD80-CBD