توصیه های لازم برای لوله های بلوئر

توصیه های لازم برای لوله های بلوئر

توصیه های لازم برای لوله های بلوئر

توصیه های لازم برای لوله های بلوئر به شرح زیر است:
قبل از اتصال بلوئر، بررسی کنید داخل لوله‌ها و مسیرهای لوله‌کشی از هرگونه اشیاء خارجی تمیز باشد.

سایلنسر یا محفظه ورودی هوا و محفظه خروجی هوا یا اگزوز بلوئر به همراه تمامی مسیرهای لوله‌کشی و اتصالات بلوئر باید بررسی و تمیز
لوله‌های بلوئر باید به موازات یکدیگر و مطابق دستورالعمل‌های تولید کننده قرار گیرند.

نیروی کشش تسمه‌ها نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد. در بلوئرهای چند تسمه‌ای، تمام تسمه‌ها باید طول برابر داشته و تعویض آنها همزمان انجام شود.

تسمه‌ها باید از آلودگی روغن، گریس، گرد و خاک و سایر مواد خارجی تمیز نگه داشته شوند.

بنابراین، توجه به این نکات در مورد لوله‌های بلوئر می‌تواند به عملکرد مناسب و طول عمر بلوئر کمک کند.