بلوئر سانتریفیوژ محوری

فن ها و بلوئرهای جریان محوری یا فن محوری صنعتی از پروانه ای برای کشیدن هوا به داخل فن و تخلیه آن در همان جهت محوری استفاده می کنند. رایج ترین انواع فن های محوری صنعتی عبارتند از: فن های محوری لوله (یا فن های داکت) ، پنل پنل ، کولرهای پرسنلی و گردش هوا.

در حال بروز رسانی محتوا 

مطالعه بیشتر