اجزا تشکیل دهنده بلوئر روتس یا لوب دوار

اجزا تشکیل دهنده بلوئر روتس یا لوب دوار

اجزا تشکیل دهنده بلوئر روتس یا لوب دوار

اجزای تشکیل دهنده بلوئر روتس شامل موارد زیر است:

روتورها: بلوئر روتس دارای دو روتور هشتی شکل است که به صورت متقابل در داخل یک محفظه چرخش می‌کنند و هوا را مکش و به بیرون هدایت می‌کنند

هوزینگ (پوسته): طراحی هوزینگ یا پوسته بلوئر روتس به گونه‌ای است که باعث فشرده سازی هوا و یکنواخت شدن جریان هوا می‌شود و از ایجاد پالس جلوگیری می‌کند

چرخ دنده‌ها: چرخ دنده‌های موجود در بلوئر روتس برای انتقال حرکت از موتور به روتورها مسئول هستند

بلبرینگ‌ها: بلبرینگ‌ها برای چرخش روان روتورها در بلوئر روتس استفاده می‌شوند

کاسه نمد و بوش‌ها: برای جلوگیری از نشتی روغن و حفظ روانکاری قطعات در بلوئر روتس مورد استفاده قرار می‌گیرند

این اجزا در کنار هم عملکرد بلوئر روتس را تامین می‌کنند و باعث می‌شوند این دستگاه بتواند وظایف خود را در فرآیندهای صنعتی به خوبی انجام دهد